Myymälässä jokaisen tulisi tuntea olonsa tervetulleeksi.

Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattaminen on tärkeää tapaturmien välttämiseksi. Huomiota on erityisesti kiinnitettävä ikääntyneisiin ja hauraisiin ihmisiin sekä invalideihin ja näkövammaisiin.  Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet auttavat vähentämään liukastumisia ja kaatumisia. Niillä myös varmistetaan, että esteet on selvästi merkitty. Tapaturmien täydellinen välttäminen on vähittäiskauppiaalle jatkuva haaste.

Pandemia voi saada sanalliset ja fyysiset aggressiot purkautumaan. Ihmiset kokevat helpommin paineita, yksinäisyyden tunteita ja tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Tällöin tilanteet saattavat riistäytyä käsistä nopeasti. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on keskeistä vähittäismyyntitilanteessa, ja Aritech voi tarjota tähän ratkaisun.

Ratkaisumme

Ratkaisumme

Ratkaisujemme avulla voidaan valvoa, onko märkä lattia merkitty asianmukaisesti ja poistetaanko esteet viipymättä. Näin työntekijät ja asiakkaat voivat liikkua turvallisesti myymälässä. Kun riski havaitaan ajoissa, vähittäiskauppias voi ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sen poistamiseksi.

Kun tapaturmia voidaan analysoida tallennetusta videokuvasta, voidaan selvittää, mitä tarkalleen ottaen tapahtui ja mikä oli juurisyy. Opittujen asioiden perusteella vastaavia tapahtumia voidaan jatkossa ehkäistä.

Keinot

Useimmissa TruVision-kameroissa on videoanalyysiominaisuudet. Niiden avulla voidaan määrittää turva-alueet, joissa ei saa olla esteitä, jotta vapaa kulku on mahdollista ja tapaturmat vältetään. Videoanalyysi voi varoittaa esimiestä mahdollisesta vaaratilanteesta.

Korkean resoluution 360 asteen kamerat tunnistavat kuumat pisteet. Niissä on risteysanalyysi, jonka avulla voidaan tarkastella asiakkaiden reittiä, myymälän eri osissa vietettyä aikaa ja käyttäytymistä myymälässä. Näin voidaan selvittää, mitkä ovat ruuhkaisimpia ja hiljaisimpia alueita tai ajankohtia myymälässä, jotta vähittäiskauppiaat voivat paremmin suunnitella toimintaansa.

Nämä kamerat myös tarjoavat hyvän yleiskuvan ja mahdollistavat tallenteiden panoroinnin/kallistamisen/zoomauksen, jotta tapahtumia voidaan analysoida täsmällisesti.

Hyödyllisiä linkkejä

Contacts

Lisätietoa?
Muita haasteita joista haluaisit keskustella?
Ota yhteyttä:

Serge Coppens d’Eeckenbrugge
Aritech Customer Experience Director
[email protected]